Uusi maksuhäiriömerkintä paljasti yli 1,7 miljardin euron saatavat

4.5.2012

Ensimmäiset pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuvat maksuhäiriömerkinnät on tallennettu tällä viikolla Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Uusia merkintöjä tuli tässä vaiheessa yli 36 000 henkilöille, joista 4 400:lle merkintä oli ensimmäinen. Ulosotossa pitkään perittyjen velkojen yhteissumma on reilusti yli 1,7 miljardia euroa. Kaiken kaikkiaan Asiakastiedon rekisterissä on nyt noin 336 000 henkilöä.

Tyypillisesti UMP-merkinnän saaneella henkilöllä velkaa on pakkoperinnässä 12 000 euroa. Yhteen UMP-merkintään voi sisältyä useita saatavia eri velkojilta.
”Pitkäkestoisesta ulosotosta kertova maksuhäiriömerkintä on signaali kuluttajan selvästi heikentyneestä maksukyvystä. Uusi merkintä parantaa velkojien mahdollisuutta estää kuluttajien ylivelkaantuminen. Pitkäkestoisesti ulosoton kautta perittävien saatavien yhteissumma yllätti jopa meidät”, kertoo liiketoimintajohtaja Heikki Koivula Asiakastiedosta.
UMP-merkintöjä rekisteröitiin tasaisesti kaikkiin ikäluokkiin. Eniten uusia merkintöjä tallennettiin 45–49-vuotiaille miehille, joita oli lähes joka kymmenes kaikista merkinnän saaneista. Kaksi kolmasosaa pitkäkestoisessa ulosottoperinnässä olevista on miehiä.
Merkintä poistuu, jos saatavan maksaa kokonaan
Asiakastieto rekisteröi UMP-merkinnän, kun ulosotto ilmoittaa henkilön olleen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta toistuvaistulon, kuten palkan tai eläkkeen ulosmittauksen kohteena. UMP-merkinnän tallennusaika on normaalisti kolme vuotta, mutta jos merkinnän aiheuttaneet velat maksetaan kokonaisuudessaan ja Asiakastieto saa tästä ilmoituksen ulosottoviranomaiselta, merkintä poistetaan heti.
Lain mukaan kuluttaja voi tarkastaa luottotietonsa maksutta kerran 12 kuukaudessa. Lisätietoja luottotietojen tarkastamisesta