Velkajärjestelyt kasvussa vuonna 2011

29.6.2012

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun lähes 4 300 yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiaa. Tämä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 3 460, maksuohjelman muuttamisia 435, lisäsuoritusten vahvistamisia 324 ja velkajärjestelyn raukeamisia 64.
Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin noin 2 755 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä lisääntyi 374 tapauksella edellisvuodesta. Mediaanivelka vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 31 000 euroa.