Maksuhäiriömerkinnät lisääntyivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla

10.7.2012

Tammi-kesäkuussa yksityishenkilöille rekisteröitiin miljoona uutta maksuhäiriömerkintää eli lähes neljännes enemmän kuin viime vuonna. Merkintöjä tuli 200 000 suomalaiselle, mikä sekin on ennätyksellisen suuri määrä. Merkintöjä saaneiden henkilöiden joukko kasvoi viime vuodesta 17 prosentilla.

Pääosa kasvusta aiheutuu ulosoton esteiden ja velkomustuomioiden lisääntymisestä, mutta osa rekisteröidyistä henkilöistä sai maksuhäiriömerkinnän myös pitkään yhtäjaksoisesti jatkuneen ulosottoperinnän takia. Tämä merkintätyyppi on uusi ja se otettiin käyttöön huhtikuussa 2012.
Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä on nyt yhteensä 340 000 henkilöä eli 12 500 enemmän kuin vuoden vaihteessa.
"Maksuhäiriöt lisääntyvät huolestuttavalla vauhdilla. Kasvu todennäköisesti jatkuu ja suurin osa merkinnöistä kertyy samoille velallisille. Meidän mielestämme ns. positiivisen luottotiedon saatavuus olisi keino ylivelkaantumisen ja kasvavan maksuhäiriömäärän hallitsemiseksi. Lisäksi tarvitaan toki talousneuvontaa", korostaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Lisää tilastotietoa maksuhäiriöistä löytyy osoitteesta www.asiakastieto.fi/asiakastieto/tilastot/