Maksuhäiriömerkintä poistuu, kun velka vanhentuu

30.3.2010

Maksuhäiriömerkintä poistuu 1.4.2010 lähtien samalla, kun sen perusteena oleva velka vanhentuu lopullisesti. Rekisterissä jo olevan merkinnän poistaminen edellyttää yleensä ulosottoviranomaisen ilmoitusta saatavan vanhentumisesta.

1.4.2010 voimaan astuvan luottotietolakimuutoksen mukaan luottotietotoiminnan harjoittajan, esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n on poistettava luottotietorekisteriin merkitty ulosottotieto heti kun velan ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen ja velka on siten lopullisesti vanhentunut.

Luottotietorekisterinpitäjä voi poistaa tiedon 1.4.2010 jälkeen, kun se saa ilmoituksen joko ulosottomieheltä tai selvityksen rekisteröidyltä itseltään.

Maksuhäiriötiedot poistetaan rekisteristä ilman velallisen pyyntöä vasta kun kaikki velat ovat vanhentuneet lopullisesti. Velallisen on itse toimitettava selvitys velan vanhentumisesta (esimerkiksi velkojan antama todistus) luottotietorekisterin pitäjälle, mikäli hänellä on sekä uusia että jo vanhentuneita velkoja koskevia ulosottomerkintöjä.