Hae apua

Apua kannattaa hakea heti, kun tuntuu siltä, että raha-asiat eivät ole kohdallaan etkä selviydy niistä omin neuvoin.

Alla olevan kuvan osia klikkaamalla saat lisää tietoa siitä, mistä voit hakea apua ja saada neuvoja velkaongelmien ratkaisemiseksi.


Video

Työntekijämme antaa vinkkejä, milloin velkaongelmiin kannattaa hakea apua. Avun hakeminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Katso myös muut videomme YouTube-sivuiltamme.

Velkojat

Velkojien puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman pian kun maksuvaikeudet alkavat. Ei ole liian myöhäistä vielä silloinkaan kun velat ovat ajatuneet perintään. Velkojen kanssa neuvotteluun on hyvä valmistautua. Tietoa ja neuvoja löydät näiltä sivuilta: Maksusopimus sekä Selvitä ja suunnittele.

Ulosotto

Ulosotto on velan viimesijainen perimiskeino, kun velkoja ja velallinen eivät ole päässeet vapaaehtoiseen sopimukseen velan maksusta tai velallinen ei reagoi perintäyrityksiin. Ulosottoon liittyy paljon pelkoja ja virheellistä tietoa. Katso tietoa ulosmittauksesta ja häädöstä.
 

 

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvojat auttavat erilaisissa velkojen järjestelykysymyksissä. Neuvonta on maksutonta, ja sitä järjestävät kunnat. Lisätietoa neuvonnasta.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kunnan sosiaalitoimesta myönnetään toimeentulotukea, josta on tavallisesti apua väliaikaisessa tilanteessa tai pitkäaikaisestikin, jos esimerkiksi tuloja ulosmitataan. Osa kunnista myöntää myös sosiaalista luottoa. Sen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Kunnissa toimii sosiaaliasiamies, jonka puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee puoelueetonta tietoa sosiaalitoimen palveluista tai apua muistutuksen tekemiseen. Yhteystiedot löytyvät oman asuinpaikkakuntasi puhelinvaihteesta.

Talousvaikeudet voivat alkaa terveysongelmista tai sairastelu voi aiheuttaa niitä. Sairaalan, päihdehuollon tai mielenterveyspalvelun työntekijän kanssa kannattaa ottaa puheeksi myös taloushuolet.

Kela

Kansaneläkelaitos huolehtii Suomessa asuvien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Se myöntää mm. peruspäivärahaa, asumistukea ja hoitotukia.

Muut

Oikeudellisia ongelmissa tarvitaan yleensä asiantuntevaa apua. Oikeusavusta voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Lisätietoja Oikeusapu-sivuilta.

Kuluttajaneuvoja avustaa ja sovittelee kaupankäynnin ongelmissa ja ristiriitatialanteissa kuten virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta. Lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

 

Kirkko ja seurakunta

Oman seurakunnan diakoniatoimistosta voi saada tukea jaksamiseen ja neuvoja talouteen esimerkiksi odotellessa aikaa talous- ja velkaneuvojan luo tai ratkaisun saamista vaikeaan tilanteeseen. Seurakunnasta voi myös saada pientä taloudellista tukea akuuttiin hätään. Lisäksi yllättävässä kriisitilanteessa saattaa olla mahdollista saada taloudellista apua Kirkon diakoniarahastosta. Lisätietoja evankelisluterilaisen kirkon sivuilta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt

Talousvaikeuksista selviytymisessä kaikki elämänalueet ovat tärkeitä. Voit tarvita tukea rahaongelmien keskellä myös muihin elämänkriiseihin tai vain jaksamiseen. Monet sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat puhelinneuvontaa tai verkkopalveluja tai voit hakeutua niihin asiakkaaksi. Jos sinulla jo on hoito- tai muu asiakassuhde jossakin järjestössä, ota talousvaikeudet puheeksi siellä.

Takuu-Säätiö

Tarjoaa puhelinneuvontaa ja eteenpäin ohjausta velkavaikeuksien ratkaisemiseksi. Säätiö myös myöntää takauksia pankkilainoihin, joilla voidaan yhdistää velkoja ylivelkatilanteessa ja järjestää tukihenkilötoimintaa vaikeisiin talous- ja velkaongelmiin joutuneille päihde-, mielenterveys- ja peliongelmakuntoutujille sekä rikostaustaisille ihmisille.