Omille jaloille

Omille jaloille -toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia, erityisesti päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia henkilöitä heidän talous- ja velkaongelmissaan.

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa koulutuksen saaneet tukihenkilöt auttavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä ja opastavat heitä tarvittavien auttamisjärjestelmien piiriin. Osalla tukihenkilöistä on oma vertaiskokemus velkaongelmien selvittelystä.

Omille jaloille -toiminnassa järjestetään tukihenkilöitten koulutuksia eri puolilla Suomea. Sen lisäksi koulutetaan kumppanuusjärjestöjen ja niiden sidosryhmien henkilöstöä, jotta he osaisivat omassa työssään huomioida paremmin myös talouden hallintaan ja velkaantumiseen liittyviä kysymyksiä. Yleisellä tasolla edistetään toimia, joilla velkaongelmien syntymistä voidaan ehkäistä.
 
Takuu-Säätiö toteuttaa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana Omille jaloille -toimintaa. Toiminta on valtakunnallinen verkostohanke, jossa Takuu-Säätiön yhteistyökumppaneina ovat A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRIS Suomen keskusliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä useat muut toimijat.