Garanti-Stiftelsen

Garanti-Stiftelsen är en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter.

Målet är att öka medborgarnas kontroll över den egna ekonomin och deras förmåga att klara sig på egen hand.

 
Garanti-Stiftelsens verksamhet finansierias
av Penningautomatföreningen.
"Altera pars iustitiae est aequitas - Den andra sidan av rätt heter rimlighet"