Om Garanti-Stiftelsen

Garanti-Stiftelsen
  • ger telefonrådgivning
  • går i borgen för sanerinslån
  • främjar och utveclar metoder som hjälper hushållen att klara av ekonomin och ger social trygghet samt verkar för frivillig skuldreglering.

I sin verksamhet bevakar man de skuldsattas, borgenärernas och samhällets intressen.

Övrig verksamhet

Stiftelsen informerar, ger utlåtanden, väcker motioner, verkar i expertgrupper och ger utbildning i borgensverksamhet samt ordnar kurser.

Därutöver deltar stiftelsen i samarbete med olika myndigheter och organisationer i försöks- och utvecklingsverksamhet som ansluter till skuldreglering och hushållens ekonomiförvaltning.