Selvitä ja suunnittele

Maksu- ja velkavaikeuksista selvitytyminen edellyttää muun muassa koko velkatilanteen ja maksukyvyn selvittämistä sekä rahankäytön suunnittelua. Tähän on olemassa apua talous- ja velkaneuvonnasta, mutta todennäköisesti voit joutua odottamaan neuvonnan ja avun saamista, ehkä hyvinkin pitkään.

On kuitenkin paljon mitä voit tehdä itse ja voit aloittaa vaikka heti. Lisäksi taloudenhallinnassa on asioita, joita kukaan muu ei edes voisi tehdä puolestasi.

Selvitä ja suunnittele -sivut auttavat

  • tilanteen hahmottamisessa
  • taloudenhallinnassa
  • valintojen tekemisessä
  • neuvotteluissa velkojien kanssa
  • maksuohjelmien noudattamisessa
  • avun hakemisessa

     
Velkojen järjestely Unelmat ja suunnitelmat Mihin tulot riittävät? Suunnittelen Sitoudun Selvitän Selviydyn

Talouden kivijalka

Tieto omista tuloista, menoista ja veloista on koko talouden kivijalka. Niiden selvittäminen ja suunnitteleminen antaa vastauksia moniin kysymyksiin, joita syntyy kun esimerkiksi perintä uhkaa, ulosotto vie palkasta, tilistä ei jää velkojen maksun jälkeen rahaa ruokaan tai vuokraan tai edessä on monen vuoden velkajärjestely.

Tulevat vuodet

Velkajärjestelyt sitovat sinut vuosiksi ennalta suunniteltuun velanmaksuohjelmaan. Parhaiten selviydyt, jos elämäntilanteesi on suhteellisen vakiintunut ja tiedossa olevat muutokset sekä suunnitelmat on otettu jo etukäteen huomioon.

  • Onko elämäntilanteesi sellainen, että ennen järjestelyä on saatava myös muita asioita elämässä järjestykseen kuten esimerkiksi työ-, asumis- tai perhe tilanne?
  • Mitä kaikkia unelmia ja suunnitelmia sinulla on? Selvitä talous- ja velkaneuvojan kanssa voitko toteuttaa niitä kesken järjestelyn. Velkajärjestelyn kanssa on helpompi elää, jos olet voinut tehdä etukäteen tietoisen valinnan. Esimerkiksi, että hoidan velkani ensin pois ja lähden vasta sitten opiskelemaan tai päinvastoin.

Velkajärjestely

Velkajärjestelyt ovat pääsääntöisesti ainutkertaisia. Uutta tilaisuutta on vaikea saada, jos kerran epäonnistuu. Myös perimistoimisto laittaa velan helposti ulosottoon, jollet voikaan noudattaa lupaamasi kuukausilyhennystä.

Maksuohjelmat ovat yleensä tiukkoja. Vain sinä itse pystyt vaikuttamaan siihen, että pärjäät ja saat elämiseen käytettävissä olevista rahoista itsellesi eniten hyötyä. Jokainen epäonnistunut järjestely-yritys vie aikaa ja kuluttaa voimiasi sekä pitkittää veloista irti pääsemistä.