Palvelut

Velkalinjan puhelinneuvonta

Velkalinja on maksuton valtakunnallinen neuvontanumero, jossa voi keskustella nimettömänä ja luottamuksellisesti kaikista velka- ja maksuvaikeuksiin liittyvistä asioista.

Soittaja saa tietoa velkojen järjestelymahdollisuuksita ja siitä, miten päästä alkuun maksu- ja velkavaikeuksien ratkaisemisessa. Puhelu voi koskea myös jotain yksittäistä asiaa, joka liittyy esim. luottotietoihin, perintään tai ulosottoon.

Puhelinneuvonnan lisäksi omaa tilannetta voi selvitellä myös Talouspäiväkirja -palvelussa. Talouspäiväkirjassa voi pitää kirjaa menoista ja tuloista sekä suunnitella taloutta.  

Lue lisää>>>

Järjestelylainan takaukset

Järjestelylainalla yhdistetään velkakierteeseen joutuneen ihmisen velat yhdeksi uudeksi lainaksi. Säätiö myöntää tietyin ehdoin velalliselle takauksen pankkilainaan, jolla hän maksaa velkojilleen velkansa kerralla pois. Tarkoituksena on, että takauksen saanut velallinen selviytyy velkojensa poismaksusta, eikä velkaannu takauksen aikana lisää.

Takausta haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Paikalliset talous- ja velkaneuvojat auttavat takaushakemuksen laatimisessa ja erilaisten ratkaisukeinojen selvittämisessä.

Lue lisää>>>

Koulutus

Takuu-Säätiö järjestää koulutusta takaustoiminnasta sekä muihin velkojen järjestelyihin liittyvistä asioista. Koulutuksia järjestetään myös yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Lisäksi asiantuntijamme ovat käytettävissä talous- ja velka-asioiden kouluttajina myös muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Lue lisää>>>

Vaikuttaminen ja kehittäminen

Takuu-Säätiö tiedottaa, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja toimii asiantuntijatyöryhmissä. Lisäksi säätiö osallistuu velkojen järjestelyitä ja taloudenhallintaa edistävään kokeilu- ja kehittämistoimintaan tekemällä projekteja ja muuta yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää>>>

Omille jaloille

Omille jaloille on toimintaa, jossa vapaaehtoistyöntekijöinä toimivat tukihenkilöt ja vertaiset auttavat vaikeisiin talous- ja velkaongelmiin joutuneita henkilöitä. Erityisesti toiminnalla pyritään tavoittamaan päihde- ja rikostaustaisia sekä mielenterveys- ja peliongelmaisia tuettavia.

Omille jaloille -toiminnassa tuettavia neuvotaan velkaongelmiin liittyvissä käytännön kysymyksissä ja ohjataan tarvittavien auttamisjärjestelmien piiriin. Heitä tuetaan myös tilanteissa, joihin ei ole löydettävissä välittömiä ratkaisuja.

Tukitoiminnan lisäksi on perustettu taloustietopisteitä, joissa on saatavilla taloudenhallintaa ja velkaongelmia käsittelevää materiaalia. Joissakin taloustietopisteissä on myös tukihenkilö tavattavissa.
 

Omille jaloille -toiminnan yhteistyökumppaneina ovat A-Kiltojen Liitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto ja Suomen mielenterveysseura.

Lue lisää>>>