Takuu-Säätiön takaus

Velkojen yhdistäminen yhdeksi lainaksi voi auttaa ulos velkakierteestä.

Usean eri velan hoitaminen vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jos velat maksaa pois uudella lainalla, maksukyky voi riittää ja velat tulevat maksetuksi kohtuullisessa ajassa. Lainan saamiseksi vaaditaan kuitenkin yleensä takaajia tai omaisuutta pantiksi. Takuu-Säätiöltä voi hakea takausta pankista nostettavaan velkojen järjestelyluottoon ellei lainan saaminen ole muutoin mahdollista.

Järjestelyluotto voi ratkaista velkaongelmasi vain, jos sinulla on riittävästi maksukykyä uuden lainan hoitamiseen.  Takausta ei välttämättä myönnetä myöskään, jos velkatilanne voidaan ratkaista muilla keinoilla. Takuu-Säätiön takaama järjestelyluotto on yksi velkojen järjestelykeinoista.Esimerkiksi joissakin kunnissa on sosiaalista luottoa, jota voi hakea pikkuvelkojen maksuun.

Pankki myöntää Takuu-Säätiön takauksen saaneelle lainan, vaikka velat olisivat perinnässä tai ulosotossa. Maksuhäiriömerkintä ei ole esteenä takauksen tai lainan saamiseen.

Takaus on tarkoitettu ennalta arvaamattomasta syystä velkakriisiin joutuneille ihmisille. Elämäntilanteen pitää olla vakiintunut siten, että velkakierteeseen johtaneet syyt ovat hallinnassa eikä ole nähtävissä selviä riskejä joutua uuteen velkaongelmiin. Takauksen voi saada tavallisesti vain kerran.

 Takuu-Säätiön takaustoiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

 

Video

Työntekijämme kertoo takauksesta ja siitä, kenelle takaus on tarkoitettu. Lisää tietoa takauksesta ja sen hakemisesta saat nettisivujemme tästä osiosta.

Katso myös muut videomme YouTube-sivuiltamme.