Häätö

Häädön saaminen on vakava paikka. Ei kannata luottaa siihen, että esimerkiksi sosiaalitoimisto pysäyttäisi häädön myöntämällä toimeentulotukea vuokravelkoihin. Lainan saaminenkaan ei välttämättä onnistu. Myöskään Takuu-Säätiön takausta tai kunnan sosiaalista luottoa ei saa riittävän nopeasti häädön estämiseksi.

Vuokranmaksu on aina tärkeämpää kuin velkojen tai joidenkin muiden laskujen maksu. Maksuvaikeuksissa yhdenkin kuukauden vuokravelka on yleensä iso raha. Tee heti suunnitelma vuokranmaksun ajantasalle saamiseksi. Kerran asunnostaan häädetyn on vaikea saada uutta vuokra-asuntoa.


Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole lakisääteistä ”jokamiehen” oikeutta asuntoon. Kunnalla ei siis ole yleistä velvollisuutta huolehtia uuden asunnon järjestämisestä häätötilanteissa. Häädössä ei suojella edes perheeen asumista yhdessä. Ääritapauksessa vain lapsen asuminen järjestetään, ja vanhempien on etsittävä omatoimisesti itselleen asunto.

Kunnalla on velvollisuus turvata häädettävän ihmisen asuminen silloin, kun kyseessä on välittömässä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa oleva henkilö kuten avuton vanhus, vammainen tai vakavasti mielenterveysongelmainen henkilö tai alle 18-vuotias lapsi.

Ulosottoviranomaisella on myös velvollisuus ilmoittaa asunto- ja sosiaaliviranomaisille heti, kun tälläinen häätöasia on tullut vireille ulosotossa. Lain mukaan häätöä ei saa panna täytäntöön ennen kuin viranomaisille on varattu tilaisuus järjestää lasten asuminen ja/tai selvittää henkilön sosiaalihuollon palvelujen tarve.

Häädöstä tulee maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Merkintä kestää pääsääntöisesti kolme vuotta.
Ulosottokaaren 2 luku 6 § ja 7 luku