Velkajärjestely tuomioistuimesta

Viimesijaisena velkojen järjestelykeinona on yksityishenkilön velkajärjestely, jonka vahvistaa tuomioistuin.

Yksityishenkilön velkajärjestely on mahdollinen vain, jos olet pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksuykyvytön niin,etteivät  vapaaehtoiset sopimukset  velkojien kanssa onnistu eikä sinulla ole muitakaan keinoja selviytyä veloistasi kohtuullisessa ajassa esimerkiksi myymällä omaisuutta tai ottamalla järjestelylainaa.

Ota yhteyttä talous- ja velkaneuvojaan, kun haluat selvittää mahdollisuutesi saada tuomioistuimen vahvistama velkajärjestely. Hän avustaa myös velkajärjestelyn hakemisessa.

Pääperiaatteet:

  • Velallinen maksaa vakuudettomia velkojaan maksukykynsä mukaan pääsääntöisesti kolmen tai viiden vuoden ajan ja vapautuu sen jälkeen loppuveloista.
  • Järjestely koskee kaikkia velallisen velkoja.
  • Maksuvelvollisuus lisääntyy, jos maksukyky paranee maksuohjelman aikana, ns. lisäsuoritusvelvollisuus.
  • Asunnon tai muun perusturvaan kuuluvan omaisuuden, kuten työmatkaan tarvittavan auton voi säilyttää, jos kykenee maksamaan sen vakuusvelkaosuuden.
  • Veloissa olevat muut osalliset kuten takaajat tai kanssavelalliset eivät vapaudu. Velkoja velkoo heiltä sen osuuden takausvelasta, jota velallinen ei velkajärjestelyssä pystynyt maksamaan.

Velkajärjestelyn esteenä on tavallisimmin se, että

  • velallinen on työikäinen ja työkykyinen, mutta on maksukyvytön väliaikaisen  syyn vuoksi, esimerkiksi alle kaksi vuotta kestänyt työttömyys, opiskelu tai sairausloma
  • velallisella on huomattavasti lähiaikana syntyneitä kulutusluottoja ja velkaantumista voidaan pitää niin sanotusti kevytmielisenä
  • velallisella on merkittäviä rikosperusteisia velkoja
Huomaa , että esteestä huolimatta velkajärjestelyyn voi olla erityisiä perusteita. Arvioituta tilanteesi aina talous- ja velkaneuvojalla. Erityisiä perusteita voi olla jo nyt tai sitten niitä voi syntyä myöhemmin. Neuvoja kertoo, miten on parasta toimia.
Velkajärjestelylaki uudistuu vuoden 2015 alussa. Lue aiheesta
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä