Luottotiedot

Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnästä voi olla?

Luottotietorekisterissä oleva merkintä vaikeuttaa huomattavasti uuden luoton saamista. Varsinkaan pankit ja rahoituslaitokset eivät myönnä lainaa, jos hakijalla on maksuhäiriömerkintä.

Vuokra-asunnon saaminen vaikeutuu tai se voi olla jopa mahdotonta. Lisäksi vakuutuksien saaminen hankaloituu, koska vakuutussopimuksen edellytyksenä voi olla esimerkiksi vuoden vakuutusmaksujen suorittaminen etukäteen. (Lue lisää maksuhäiriömerkinnän vaikutuksista asunnon vuokraukseen ja vakuutuksiin seuraavista kysymyksistä.)
Puhelin- ja internetliittymän avaamisen ehdoksi vaaditaan suurehko takuusumma. Myös työpaikan saaminen voi vaikeutua, sillä työnantaja voi tietyissä tilanteissa tarkistaa työnhakijan luottotiedot. Yleensä työsuhteeseen pitää liittyä rahavastuuta. Voimassa olevaa työsuhdetta ei saa purkaa pelkästään sen vuoksi, että työntekijälle on tullut häiriömerkintä.

Sivun alkuun >>
 

Voiko maksuhäiriömerkinnän saada tietämättään?

Ei voi. Luottotietorekisterinpitäjä, esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ilmoittaa ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ensirekisteröinti-ilmoituksen. Sitä ennen velkoja on jo lähettänyt maksumuistutuksia, joissa on tavallisesti informoitu maksuhäiriömerkinnästä ellei laskua makseta tai oteta yhteyttä. Tavallisimmin merkinnän saa, kun tuomioistuin antaa velasta maksutuomion tai velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi. Myös näistä velallinen saa tietoa etukäteen.

Sivun alkuun >>

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä kestää rekisterissä? Poistuuko merkintä, jos velan maksaa pois?

Luottotietomerkinnät säilyvät rekisterissä tietyn määräajan, yleisimmin kolme vuotta. Systeemi toimii eräänlaisena keppi ja porkkana -periaatteella, sillä jos merkinnän aiheuttanut velka maksetaan, merkintäaika lyhenee kahteen vuoteen. Aika pitenee neljään vuoteen, jos tulee uusi maksuhäiriömerkintä ennen kuin vanha merkintä on poistunut.

Velan maksaminen ei poista merkintää heti. Luottotietoihin voidaan kuitenkin merkitä tieto siitä, että kyseinen velka on maksettu. ”Elinkautista” luottotietomerkintää ei ole olemassa, vaan määräajan päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti.

Sivun alkuun >>

Voiko vakuutusyhtiö kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä maksuhäiriömerkinnän takia?

Vakuutusyhtiöt tarkistavat luottotiedot ennen vakuutuksen myöntämistä. Ne eivät kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta hakijalle lakisääteistä vakuutusta, kuten liikennevakuutusta, maksuhäiriömerkinnän takia. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin vaatia vuoden vakuutusmaksun etukäteen, jos se epäilee, että maksu saatetaan laiminlyödä. Esimerkiksi pakollinen liikennevakuutus on vähintään noin 600 euroa.
Vapaaehtoisia vakuutuksia, kuten kotivakuutusta, vakuutusyhtiön ei ole kaikissa tilanteissa pakko myöntää. Kieltäytyessä vakuutusyhtiön pitää kuitenkin perustella päätöksensä kirjallisesti ja perusteen on oltava lain sekä hyvän vakuutustavan mukainen, esimerkiksi, jos vakuutusmaksut ovat maksamatta.
Voit lukea lisää aiheesta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen sivulta > Usein kysyttyä > Yleiset kysymykset.
Mikäli sinulla on ongelmia vakuutusten saamisessa, voit pyytää apua Finestä.

Sivun alkuun >>

Vaikuttaako maksuhäiriömerkintä asunnon vuokraukseen?
Tavallisimmin asuntojen vuokraajat tarkistavat tulevan vuokralaisensa luottotiedot. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa vuokra-asunnon saamista tai siitä voi tulla jopa mahdotonta, etenkin jos luottotiedoissa näkyy merkintä vuokravelasta tai häädöstä. Siksi kannattaa erityisesti pyrkiä maksamaan vanhat vuokravelat pois.
Lisäksi useimmat vuokranantajat edellyttävät, että vuokralainen ottaa kotivakuutuksen. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa kotivakuutuksen saamista ja tätä kautta asunnon vuokrausta.
Häätöä ei tule velkojen maksuvaikeuksista johtuneista luottohäiriömerkinnöistä, jos vuokrat on maksettu. Maksuvaikeuksissa tärkeintä onkin siis huolehtia vuokran maksusta. Yhdenkin kuukauden vuokravelka on iso raha myöhemmin maksettavaksi ja asunnostaan kerran häädetyn on vaikea saada uutta vuokra-asuntoa.

Sivun alkuun >>

Voiko maksuhäiriömerkintä estää verkkopankkitunnusten saamista?

Kaikki pankit eivät välttämättä myönnä verkkopankkitunnuksia henkilöille, joilla on maksuhäiriömerkintä. Finanssialan Keskusliitto on kuitenkin suosittanut pankeille, että yksittäinen maksuhäiriömerkintä ei olisi automaattinen este tunnuksien saamiselle. Jos asiakkaalla on toistuvia laiminlyöntejä, voi pankki harkita, antaako se verkkopalveluja asiakkaan käyttöön.
Lain mukaan kaikille tulee taata peruspankkipalvelut, joita ovat muun muassa tavanomainen talletustili sekä mahdollisuus maksaa laskuja tililtä. Kuluttajaviranomaiset ovat kritisoineet sitä, että verkkopankkitunnukset eivät kuulu tällä hetkellä peruspankkipalveluihin (Kuluttajaviraston tiedote: Verkkopankkitunnukset turvattava kaikille 13.4.2012).

Sivun alkuun >>

Vaikuttaako ulosotto tai maksuhäiriömerkintä olemassa olevaan asuntolainaan? Minulla on mieheni kanssa myös asuntolaina, jossa on takaaja. 

Luottotietojen menetys tai ulosotto ei vaikuta asuntolainaan, jos se hoidetaan sovitusti. Voitte hakea myös lyhennysvapaata asuntolainaanne, jos sinä aikana kykenette esimerkiksi maksamaan ulosottovelat pois. Asuntonnekaan ei ole ensisijaisesti ulosoton vuoksi vaarassa, jos asuntolainaa on jäljellä paljon suhteessa sen arvoon ja samalla palkastanne kyetään ulosmittaamaan. Asunnon myymisen tarpeellisuutta verrataan aina siihen, miten paljon sen myynnistä olisi hyötyä ulosottovelkojille ja kuinka tyydyttävästi ulosmittauksessa kertyy velkojille suorituksia. Asuntolainan myöntänyt pankki saa myyntituotosta aina niin paljon kuin velkaa on jäljellä ja vasta loppurahasta hyötyvät muut velkojat.